INTENSIEF ENGELS
PROGRAMMA

Het Engelse programma is bedoeld voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid snel en effectief willen vergroten voor academische, professionele of sociale doeleinden. De geïntegreerde communicatieve aanpak van Forum richt zich op dialogen, rollenspellen, simulaties en andere interactieve technieken die de kloof overbruggen tussen het kennen en gebruiken van taalstructuren in de juiste context. Het programma werkt aan het verbeteren van lezen, schrijven, luisteren, spreken, grammatica en vocabulaire vaardigheden.

 

Het Intensive English-programma (IEP) is bedoeld voor internationale studenten die hun Engels willen verbeteren voor academische, professionele en persoonlijke doeleinden. Het IEP biedt uitgebreide praktijk van academische vaardigheden om door te gaan naar een Amerikaanse universiteit of universiteit en een diepgaande studie van kerntaalvaardigheden om succesvol te kunnen functioneren in een verscheidenheid van formele tot informele omgevingen.

INTENSIEF ENGELS PROGRAMMA

Het Engelse programma is bedoeld voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid snel en effectief willen vergroten voor academische, professionele of sociale doeleinden. De geïntegreerde communicatieve aanpak van Forum richt zich op dialogen, rollenspellen, simulaties en andere interactieve technieken die de kloof overbruggen tussen het kennen en gebruiken van taalstructuren in de juiste context. Het programma werkt aan het verbeteren van lezen, schrijven, luisteren, spreken, grammatica en vocabulaire vaardigheden.

Het Intensive English-programma (IEP) is bedoeld voor internationale studenten die hun Engels willen verbeteren voor academische, professionele en persoonlijke doeleinden. Het IEP biedt uitgebreide praktijk van academische vaardigheden om door te gaan naar een Amerikaanse universiteit of universiteit en een diepgaande studie van kerntaalvaardigheden om succesvol te kunnen functioneren in een verscheidenheid van formele tot informele omgevingen.

LEVELS

Studenten worden op het juiste niveau geplaatst op basis van de resultaten van de plaatsingstest. Elk niveau biedt 288 uren instructie en neemt 16 weken om te voltooien met 18 uren studie per week. De lessen worden elke dag vier en een half uur gegeven Maandag tot en met donderdag vanaf 9: 00 ben naar 1: 30 pm.

Er is ook een optie om een ​​uitgebreide versie van het IEP voor 20 uren per week te nemen (bel voor meer informatie).

Het Intensieve programma is een niet-kredietprogramma dat het hele jaar door wordt aangeboden. Bel of e-mail om de beschikbaarheid van niveaus en klassentijden te controleren; de aangeboden niveaus en lesuren zijn afhankelijk van de inschrijving voor elke sessie.

Om de bekwaamheidsschaal voor alle niveaus in dit programma te zien, zie het Studentenhandboek op het tabblad 'Over ons'.

BASIS I - LEVEL 1

De doelstellingen van Basic Level 1 zijn om de basisvaardigheden van de lerenden te bouwen in luisteren, spreken, lezen en schrijven, en hen voorzien van een elementaire culturele oriëntatie die hen voorziet van overlevingsvaardigheden voor de meest essentiële contexten van het dagelijks leven. Na voltooiing van dit niveau kunnen studenten incidentele gesprekken begrijpen en eraan deelnemen in praktische scenario's, zoals eten bestellen, dagelijkse boodschappen doen, naar de dokter gaan, een sollicitatiegesprek voeren en nog veel meer. Studenten verwerven elementaire lees- en schrijfvaardigheden om verhalen te lezen en opnieuw te vertellen en korte passages te schrijven. Studenten leren ook hoe ze kunnen uitdrukken en vragen over persoonlijke informatie, gebeurtenissen uit het verleden, aankomende plannen en aanwijzingen. Bovendien zullen studenten een grondig begrip hebben van basistaalpatronen en grammaticale structuren. De praktijk omvat het simuleren van dagelijkse interactie-ervaringen, het geven van presentaties over eenvoudige onderwerpen en het begrijpen van hoofdideeën van korte verhalen, dialogen en uitgebreide video's.

BASIC II - LEVEL 2

De doelen van Basisniveaus 2 zijn om de vaardigheden van leerlingen uit te breiden in de kritische vaardigheidsgebieden (lezen, schrijven, luisteren, spreken, grammatica en woordenschat) en beginnen de kloof te dichten tussen het kennen en gebruiken van taalvaardigheden in de juiste context. Na afronding van dit niveau hebben de studenten een beter begrip van basistaalpatronen en grammaticale structuren en gebruiken ze verschillende basisgrammaticale vormen. Studenten zullen ook in staat zijn om één tot twee alinea's over toegewezen onderwerpen te schrijven, meer luister- en leespassages te begrijpen, hun woordenschat uit te breiden en hun gespreksvaardigheden over complexere onderwerpen te ontwikkelen. Praktijk is onder meer luisteren naar dialogen en korte video's, passages en verhalen lezen over verschillende onderwerpen en presentaties geven over toegewezen onderwerpen.

INTERMEDIATE III - LEVEL 3

De doelen van Intermediate Level 3 zijn om de kloof tussen het kennen en gebruiken van taalvaardigheden in geschikte contexten volledig te overbruggen, evenals presentatievaardigheden en schrijfvaardigheden te ontwikkelen, geleidelijk beginnen de studenten over te schakelen van informele naar academische inhoud. Na voltooiing van dit niveau kunnen studenten moderne en academische onderwerpen van hoger niveau lezen en bespreken en zullen ze meer ontwikkelde communicatieve en interactieve vaardigheden hebben om hun gedachten te uiten en Engelssprekenden te begrijpen. Deze cursus richt zich op het in staat stellen van studenten om grammaticale structuren nauwkeuriger, zinvoller en adequater te gebruiken. Studenten leren ook idiomatische taal en leren hoe ze boeiende presentaties kunnen geven, en kunnen formele essays organiseren en opstellen. De praktijk bestaat uit het deelnemen aan verschillende op structuur gebaseerde luister- en spreekactiviteiten, het lezen van uitgebreide verhalen, het identificeren van nieuwe woordenschat door middel van context en het schrijven van formele essays over toegewezen onderwerpen met het vocabulaire verkregen uit luister- en leespassages.

INTERMEDIATE IIII - LEVEL 4

De doelen van Gemiddeld Niveau 4 zijn om leerlingen in staat te stellen te begrijpen en te differentiëren tussen alle werkwoords- en niet-verbale vormen, de schrijfvaardigheid te versterken en bereid te zijn om comfortabeler te converseren met Engelssprekenden in oorzakelijke en formele settings. Na afronding van dit niveau kunnen studenten deelnemen aan een verscheidenheid aan complexe debatten en discussies, en een verscheidenheid aan casual tot academische geschreven, audio- en videomaterialen begrijpen. Studenten zullen ook de nodige vaardigheden en woordenschat ontwikkelen om creatieve presentaties te geven en formele en creatieve schrijfcomposities op te stellen. De praktijk omvat het deelnemen aan debatten en probleemoplossende discussies over verschillende onderwerpen, het schrijven van verschillende soorten essays, het luisteren naar authentieke materialen en het lezen van een verscheidenheid aan teksten om hoofdideeën en ondersteunende details te identificeren.

GEAVANCEERD V - LEVEL 5

De doelen van Advanced Level 5 zijn om studenten uit te rusten met het vermogen om de belangrijkste ideeën over zeer complexe onderwerpen, uitgedrukt in een verscheidenheid aan multimediamateriaal, te begrijpen en te identificeren en comfortabel hun mening te uiten, zowel schriftelijk als mondeling. Na afronding van deze cursus kunnen studenten discussiëren over complexe en hedendaagse vraagstukken, onderzoek doen en hun ideeën schetsen voordat ze goed gestructureerde onafhankelijke essays schrijven. Studenten zullen ook in staat zijn om hedendaagse kwesties te bespreken en relevante inhoud te begrijpen op basis van geschreven, audio- en videomateriaal, waarbij hoofdideeën worden geïdentificeerd en ondersteunde en niet-verklaarde details worden ondersteund. Studenten zullen meer vertrouwd zijn geraakt met idiomatische taal en in staat zijn om academische presentaties in groepen of individueel te leveren en kritisch te beoordelen. De praktijk omvat het ontwikkelen van vaardigheden om ideeën te schetsen en essays te organiseren, onderzoek voor presentaties te doen en een uitgebreid vocabulaire te verwerven door luister- en begrijpend lezen.

 

GEAVANCEERDE VI  - LEVEL 6

De doelstellingen van Advanced Level 6 zijn om studenten te helpen bij het identificeren en gebruiken van vocabulaire op hoog niveau met betrekking tot hun academische of professionele veld en hun mening te uiten in formele zakelijke en academische instellingen, zowel schriftelijk als mondeling. Na afronding van deze cursus kunnen studenten complexe taalstructuren en vocabulaire nauwkeurig gebruiken in verschillende communicatie-instellingen. Studenten leren ook hoe ze formele en persoonlijke essays, zakelijke brieven en memo's kunnen schrijven. De praktijk omvat het luisteren naar langere academische lezingen en lezingen over hedendaagse kwesties, actief deelnemen aan discussies over complexe onderwerpen en deelnemen aan vocabulaire-opbouwactiviteiten met behulp van contextaanwijzingen en synoniemen.

VOORBEREIDING VAN COLLEGE - NIVEAU 7

De doelen van College Preparation Level 7 zijn het ontwikkelen van zowel vloeiend als accuraat taalgebruik om studenten voor te bereiden op een Amerikaanse hogeschool of universiteit en / of een professionele werkplek. Op dit niveau ontwikkelen studenten analytische lees-, schrijf- en spreekvaardigheden door actief te luisteren naar academische lezingen en langere passages, nuttige aantekeningen te maken, deel te nemen aan discussies, academische teksten te analyseren en uitgebreidere individuele of groepspresentaties voor te bereiden. Na het succesvol afronden van dit niveau, kunnen studenten alle niveaus van gesproken Engels begrijpen, in een snel tempo lezen, meerdere soorten formele essays opstellen en comfortabel spreken en presenteren in academische en professionele omgevingen. De praktijk omvat deelname aan conferenties en debatten, het schrijven van een onderzoekspaper en andere soorten essays, het leveren van uitgebreide academische presentaties en het synthetiseren van de informatie uit meerdere lees- en luisterpassages.