Forum Intensive English Centre is door de Commissie geaccrediteerd voor de accreditatie van het Engelse Taalprogramma voor de periode april 2016 tot en met april 2021 en gaat ermee akkoord de CEA-normen voor Engelse taalprogramma's en -instellingen te handhaven. CEA wordt door de Amerikaanse minister van Onderwijs erkend als een landelijk erkend accreditatiebureau voor Engelstalige programma's en instellingen in de VS Voor meer informatie over deze accreditatie kunt u contact opnemen met CEA, 1001 North Fairfax Street, Suite 630, Alexandria, VA 22314, (703 ) 665-3400.

 

Als geaccrediteerde school houdt het forum zich aan de CEA-normen, die te vinden zijn Hier kan je daar alles over lezen..

Informatie over hoe klachten kunnen worden ingediend bij CEA is te vinden Hier kan je daar alles over lezen..